Arkádia Slovakia, a.s., Jesenského 561/3 957 01 Bánovce nad Bebravou

2 jan

Usmernenie pre vstup zákazníkov platné od 3.1.2022

Milí zákazníci,
dovoľte, aby sme Vás upozornili, že s platnosťou od 3.1.2022 vchádza do platnosti Vyhláška č.312/2021 Úradu verejného zdravotníctva upravujúca chod a vstup do prevádzok. Nakoľko v tomto pandemickom období patria ubytovacie a stravovacie služby medzi najrizikovejšie, opäť sme nútení zaviesť opatrenia, ktoré by nás všetkých mali ochrániť pred nákazou. Preto s platnosťou od pondelku 3.1.2022 zavádzame pre naše prevádzky nasledujúce režimy:
REŠTAURÁCIA – INTERIÉR
– režim fungovania: OP – očkovaní a prekonaní
– čo to znamená? – interiér reštaurácie bude otvorený iba pre osoby, ktoré sa vedia preukázať potvrdením o plnom očkovaní registrovanou vakcínou alebo potvrdením od lekára, že prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch.
– ďalšie obmedzenia: stoly v reštaurácii musia byť vzdialené aspoň 2 metre od seba, za jedným stolom môžu sedieť maximálne 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti, v prevádzke musí byť dodržaná 50% kapacita (u nás preto v bare max. 10 osôb a v reštaurácii max. 35 osôb v jednej chvíli).
UBYTOVANIE – HOTEL
– režim fungovania: OP – očkovaní a prekonaní
– čo to znamená? – do ubytovacej časti budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí majú doklad o ich úplnom zaočkovaní registrovanou vakcínou alebo zákazníci, ktorí sa vedia preukázať potvrdením od lekára, že prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch; ostatní zákazníci do ubytovacej časti nesmú vstupovať. Zároveň je nevyhnutné, aby všetci zákazníci, ktorí sa preukážu jedným z predchádzajúcich dokladov, mali pri sebe aj negatívny test na ochorenie COVID-19. Prosíme Vás, aby ste sa príslušnými dokladmi preukázali hneď pri vstupe na recepcii.
– ďalšie obmedzenia: na izbe nemôžu byť spoločne ubytované osoby, ktoré nie sú z jednej domácnosti.
Plné znenie Vyhlášky č.312/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok aj spolu s pravidlami a obmedzeniami jednotlivých typov prevádzok nájdete k nahliadnutiu aj u nášho personálu.
Ďakujeme, že rešpektujete dané nariadenia a dbáte tak o zdravie náš všetkých.