Arkádia Slovakia, a.s., Jesenského 561/3 957 01 Bánovce nad Bebravou

1 nov

USMERNENIA PRE VSTUP ZÁKAZNÍKOV PODĽA COVID AUTOMATU PLATNÉ OD 1.11.2021

Milí zákazníci,
dovoľte, aby sme Vás upozornili, že s platnosťou od 1.11.2021 sa mení okres Bánovce nad Bebravou na mape covid automatu z červenej na bordovú farbu. Nakoľko v tomto pandemickom období patria ubytovacie a stravovacie služby medzi najrizikovejšie, opäť sme nútení zaviesť opatrenia, ktoré by nás všetkých mali ochrániť pred nákazou. Preto s platnosťou od pondelku 1.11.2021 zavádzame pre naše prevádzky nasledujúce režimy:
REŠTAURÁCIA – INTERIÉR
– režim fungovania podľa covid automatu: komplet zaočkovaní
– čo to znamená? – do interiéru reštaurácie budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí majú doklad o ich úplnom zaočkovaní registrovanou vakcínou. Ostatní zákazníci do interiéru nesmú vstupovať. Prosíme Vás, aby ste sa príslušným dokladom preukázali hneď pri vstupe do reštaurácie.
– ďalšie obmedzenia – stoly v reštaurácii musia byť od seba vzdialené aspoň 2 metre, za jedným stolom môžu sedieť maximálne 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti
UBYTOVANIE – HOTEL
– režim fungovania podľa covid automatu: OTP
– čo to znamená? – do ubytovacej časti budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí majú doklad o ich úplnom zaočkovaní registrovanou vakcínou; negatívny test na Covid-19 (antigénový nie starší ako 48 hodín, PCR nie starší ako 72 hodín); potvrdenie od svojho lekára o prekonaní ochorenia covid-19 za posledných 180 dní. Ostatní zákazníci do ubytovacej časti nesmú vstupovať. Prosíme Vás, aby ste sa príslušným dokladom preukázali hneď pri vstupe na recepcii.
– ďalšie obmedzenia: na izbe nemôžu byť ubytované viac ako 2 osoby. Toto obmedzenie neplatí, ak sa jedná o osoby z jednej domácnosti.
Plné znenie Vyhlášky č.240/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok aj spolu s pravidlami a obmedzeniami jednotlivých typov prevádzok nájdete k nahliadnutiu aj u nášho personálu.
Ďakujeme, že rešpektujete dané nariadenia a dbáte tak o zdravie náš všetkých.